تمهيدات مركز تعالي سازماني جهت اطمينان از دقت و كيفيت فرايند ارزيابي و بازديد غير حضوري(مجازي)
شنبه,05 مهر, 1399

هجدهمین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی در شرایطی برگزار می‌شود که اجرای پروتکل‌های بهداشتي مقابله با شیوع ويروس کرونا در همه فعاليت‌هاي كشور اجتناب ناپذیر شده است. در همین راستا مرکز تعالی سازمانی سازمان مديريت صنعتي برای حفظ سلامتی کلیه ذینفعان و رعایت كامل مقررات، با فراهم آوردن تمهیدات لازم، تمامی جلسات مربوط به فرایندهای ارزیابی متقاضیان را با بهره‌گیری از سیستم‌های الکترونیکي، به صورت غير حضوري(مجازی) برگزار مي‌نمايد و به منظور رعایت شرایط برابر، این رویه برای کلیه متقاضیان صرفنظر از موقعیت جغرافیایی بطور یکسان به اجرا در خواهد آمد.

مرکز تعالی سازمانی با بکارگیری شیوه‌های نوآورانه، اجرای فرایندهای بازديد از سایت را نیز به گونه‌ای به صورت غير حضوري (مجازي) برنامه‌ریزی کرده است که سازمان‌ها بتوانند اطلاعات لازم را به صورت كامل در اختیار تیم‌های ارزیابی قرار دهند تا به این ترتیب از شناخت کامل و واقعی سازمان‌های متقاضی همانند بازديد حضوري اطمینان حاصل شده و امکان ارزیابی دقيق و با کیفیت هرچه بهتر و بیشتر فراهم گردد.

امیدواريم شیوه‌های نوآورانه طراحي شده بتواند حرکت سازمان‌های فعال کشورمان را در مسير تعالي و در این شرایط خاص، هموارتر ساخته و به مرکز تعالی سازمانی کمک کند تا در انجام رسالت خود موفق‌تر از قبل عمل کند.

خانه