تماس با ما
آدرس مركز تعالی سازمانی
تهران ، بزرگراه همت، خیابان شیخ بهایی جنوبی، خیابان ایران شناسی، خیابان نهم، پلاك 6

نمابر : 88604211

ایمیل : info@iranaward.org


  
  
  
  
  
سید علیرضا شجاعی88604222-4140iranaward@imi.ir88604332مدیر مرکز تعالی سازمانی
زهرا احدی88604222-4082iranaward@imi.ir88604332مسوول اجرایی جایزه ملی تعالی سازمانی
آرزو موسوی88604222-4252a.mousavi@imi.ir88604331کارشناس آموزش و توانمندسازی
محترم السادات ریاضت88604222-4140iranaward@imi.ir88604332کارمند مرکز تعالی سازمانی
مجید عباس زاده4330iranaward@imi.ir88604222کارشناس تعالی