فراخوان پانزدهمين دوره اعطاي جايزه ملي تعالي سازماني برای شركت هاي متقاضي در سال 1396​
جمعه,05 خرداد, 1396

در سال 1396 نیز به روال سال‌های گذشته، پانزدهمین دوره اعطای جایزه ملّی تعالی سازمانی به اجرا در می‌آید و سازمان‌ها و شرکت‌های سرآمد کشور در اسفندماه سال جاری معرفی خواهند شد.

خانه