بازتاب خبر دستاوردهای 14 سال تعالی سازمانی در شرکت های ایرانی در خبرگزاری شاتا
شنبه,15 آبان, 1395

به گزارش "شاتا" مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در این نشست، با بیان این موضوع که بنگاه های امروزی فقط بنگاه اقتصادی نیستند بلکه نهادهای اجتماعی محسوب می شوند، اظهار داشت: بنگاه های امروزی فقط کار اقتصادی نمی کنند و در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هم تاثیرگذار هستند و امروزه در دنیای واقعی، شناخت و درک تجارب موفق بنگاه های بزرگ یک ضرورت و میانبری برای رسیدن به بهره وری است.
محمدی خاطر نشان کرد: اگر باور داریم که یادگیری از تجارب برتر، کار ارزشمندی است باید ببینیم این تجارب چگونه اتفاق می افتد که یکی از راه های تبادل تجارب و اندیشه های برتر، جایزه تعالی سازمانی است که بی تردید در نائل شدن به این هدف، موفق بوده است.
وی با تشریح آثار مثبت جایزه تعالی سازمانی تاکید کرد: اولین اثر مثبت جایزه در جامعه، تقدیر از عملکرد های شایسته و برتر است که بی تردید به غنی شدن فرهنگ اجتماعی کمک کرده است.
محمدی افزود: حفظ موفقیت ها و انرژی گرفتن برای استمرار راه تعالی و فرهنگ سازی اجتماعی در این خصوص از دیگر نتایج مثبت جایزه تعالی سازمانی است که  پیام آن دریافت پاداش در قبال کار کردن خوب است.
وی یادآور شد: فضایی که در جایزه تعالی سازمانی ایجاد می شود، فضای انتقال تجربه و داد و ستد اندیشه است که از آثار مثبت جایزه است.
محمدی در بخش دیگری از سخنان خود به تاثیر جایزه در فضای آموزشی پرداخت و موردکاوی بنگاه ها را متاثر از فضای جایزه تعالی سازمانی دانست.
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی با اشاره به شرکت های برتر ایرانی که توانسته اند طی سالها برتری خود را در مسیر تعالی حفظ کنند اظهار داشت که سازمان مدیریت صنعتی می کوشد فضای جایزه را به این سمت هدایت کند.
وی تاکید کرد: ایجاد رقابت برای اثبات شایستگی از دیگر نتایج مثبت جایزه تعالی سازمانی است و امروز صحبت کردن از سازمانی که این جایزه را کسب کرده است در فرهنگ جامعه معمول شده است.
گفتنی است چهاردهمین دوره جایزه تعالی سازمانی 9 اسفندماه امسال در سالن همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار می شود.​

خانه