دومین همایش توسعه فرهنگ صنعتی

محورهای دومین همایش راهکارهای توسعه فرهنگ صنعتی

(گردهمایی بزرگ مدیران و کارشناسان کشور)

پوستر همایش

فرم ثبت نام در همایش

دومین همایش فرهنگ صنعتی با هدف هم افزایی بخش های فرهنگی و صنعتی کشور و در راستای ارتقای راهکارهای توسعه ملی، به همت مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی و حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران؛ موسسه فرهنگی اکو؛ دانشگاه تهران: دبیرخانه پیشبرد علم و فناوری در جهان اسلام، مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران؛ در آبانماه برگزار خواهد شد.

ارکان همایش:

نام و نام خانوادگیسمتسمت در کنفرانس
دکتر ابوالفضل کیانی بختیاریمدیرعامل سازمان مدیریت صنعتیرییس همایش
دکتر سید علیرضا شجاعیمدیر مرکز تعالی سازمانی، سازمان مدیریت صنعتی و نایب رییس انجمن مهندسی صنایع ایراندبیر همایش
شورای سیاستگذاری
دکتر محمد مهدی مظاهریرییس موسسه فرهنگی اکورییس شورای سیاستگذاری
دکتر علی محمد گودرزیعضو هیات مدیره و معاون آینده پژوهی و توسعه کسب و کار سازمان مدیریت صنعتیدبیر شورای سیاستگذاری
دکتر محمد باقر عالیمعاون وزیر و رییس هیات مدیره سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایرانعضو شورای سیاستگذاری
دکتر بیات قبادیانمعاون آموزش، پژوهش و  فناوری وزارت صنعت، معدن تجارتعضو شورای سیاستگذاری
دکتر ابراهیم شیخمعاون منابع انسانی شهرداری تهرانعضو شورای سیاستگذاری
مهندس فاطمه پهلوانیرئیس سازمان ملی بهره وری ایرانعضو شورای سیاستگذاری
 شورای علمی

دکتر مهدی غضنفری

 

رییس مدرسه حکمرانی شهید بهشتی و وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت

عضو شورای علمی

(محور سیاستگذاری)

دکتر علی اکبر موسوی موحدی

 

دبیر کل دبیرخانه پیشبرد علم و فناوری در جهان اسلام و رییس مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیو فیزیک دانشگاه تهران

عضو شورای علمی

(محور صنعت زیست الگو و زیست سازگار)

دکتر محمدعلی محمدی

 

رییس انجمن مشاوران مدیریت ایران

عضو شورای علمی

(محور فرهنگ بهره وری)

دکتر آذر صائمیان

 

رییس اتحادیه انجمن های علمی فناوری، نوآوری و تجاری سازی

عضو شورای علمی

(محور فرهنگ تکنولوژی)

دکتر مهدی فتح اله

 

رییس انجمن مهندسی صنایع ایران

عضو شورای علمی

(محورهای نظام پذیری و خلاقیت و نوآوری)

دکتر سید حسین سراج زاده

 

رییس انجمن جامعه شناسی ایران

عضو شورای علمی

(محور فرهنگ ارتباطات، مشارکت و کارگروهی)

مهندس سید مسعود همایونفر

 

رییس انجمن مدیریت منابع انسانی ایران

عضو شورای علمی

(محور فرهنگ صنعتی، انسان محوری و شایسته سالاری)

مهندس علی معصومی

 

عضو هیات مدیره و دبیر انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

عضو شورای علمی

(محورهای فرهنگ کار، تولید، کیفیت، و مصرف)

دکتر پیام روشنفکر

 

عضو هیات مدیره انجمن جامعه شناسی ایرانعضو شورای علمی(محور فرهنگ صنعتی، فرهنگ پاسخگو)
دکتر مهشید التماسیرییس اداره ارتباط با مشتریان سازمان مدیریت صنعتیعضو شورای علمی
کمیته ها
دکتر نسترن نصرت زادگانمسئول امور تفاهم نامه ها و ترجمه موسسه فرهنگی اکودبیر کمیته بین الملل
دکتر فرشته تقویعضو هیات مدیره انجمن بیوشیمی-بیوفیزیک دانشگاه تهران و دبیر کرسی یونسکودبیر کمیته آموزش و اطلاع رسانی


سیاست‌گذاری:

 • فرهنگ صنعتی و کشورهای در حال توسعه
 • فرهنگ صنعتی، توسعه صنعتی
 • فرهنگ صنعتی و جهانی شدن
 • فرهنگ صنعتی و اقتصاد
 • فرهنگ صنعتی و قوانین مورد نیاز
 • فرهنگ صنعتی و نقش هر یک از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی
 • نقش اقشار مختلف مردم (به ویژه زنان و جوانان) در توسعه فرهنگی صنعتی.
  علمی:
 • فرهنگ صنعتی، انسان محوری و شایسته سالاری
 • فرهنگ صنعتی و نظام پذیری
 • فرهنگ صنعتی و آموزش
 • فرهنگ صنعتی، خلاقیت و نوآوری
 • فرهنگ صنعتی، مشارکت و کارگروهی
 • فرهنگ صنعتی، فرهنگ پاسخگو.
  تخصصی:
 • فرهنگ و تکنولوژی
 • فرهنگ کار
 • فرهنگ تولید
 • فرهنگ کیفیت
 • فرهنگ بهره‌وری
 • فرهنگ مصرف
 • فرهنگ ارتباطات
  ویژه:
 • فرهنگ زیست الگو و زیست سازگار
 • فرهنگ صنعتی و رونق اقتصادی
 • فرهنگ صنعتی و اقتصاد مقاومتی
 • فرهنگ صنعتی و مدیریت جهادی


مهلت ارسال مقالات: 15مهر 1398

اعلام نتایج داوری: 1 آبان 1398

مهلت ارسال مقالات اصلاح شده: 5 آبان 1398

زمان برگزاری: آبان 1398

فرصت ثبت نام در همایش: تا 1 آبان 1398

ارسال مقاله:   IC@imi.ir          فرمت ارسال مقاله

حامیان علمی:

دومین همایش فرهنگ صنعتی با پشتیبانی علمی انجمن مهندسی صنایع ایران، انجمن مدیریت منابع انسانی ایران، انجمن مدیریت ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن، اتحادیه انجمن های علمی فناوری، نوآوری و تجاری سازی؛ انجمن بیوشیمی فیزیک ایران برگزار خواهد شد.

تماس با دبیرخانه :

81032318 

تماس با بخش علمی و مقالات:  88604222 داخلی 2088