مدل تعالی سازمانی

الگوي تعالی سازمانی

 

آشنایی سازمان های ایرانی با الگوی تعالی سازمانی به دو دهه پیش باز می‌گردد. طی این سالها جامعه مدیریتی کشورمان با ابعاد مختلف این الگو و کاربردهای آن آشنا شده و برای استقرار آن تلاش مداومی داشته‌اند. جایزه ملی تعالی سازمانی نیز فضای تشویق‌آمیز و اثربخشی را ایجاد کرده است تا سازمان‌ها ضمن حضور در فرایند جایزه، حرکت خود را در مسیر تعالی سرعت بخشند و تجربیات موفق خود را برای یادگیری سایر سازمان‌ها به اشتراک بگذارند.

مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی همگام با تحولات ایجاد شده در فضای کسب و کار و متناسب با ارتقاء سطح بلوغ سازمان‌ها، با بهره‌گیری از آخرین یافته‌های علم مدیریت، ویرایش‌های متعددی را طی این سال‌ها، تدوین و منتشر کرده است. در این میان، ویرایش 1400 از ویژگی‌های متمایزی نسبت به ویرایش‌های گذشته برخوردار است. در تدوین ویرایش جدید، بیشترین تأکید بر استفاده از دانش و تجربه ارزشمندی متمرکز بوده که طی دو دهه پیشین کسب شده است و در کنار آن تلاش به عمل آمده تا ضمن بهره‌گیری از این اندوخته گرانبها، از تحولات و تغییرات ایجاد شده در جدیدترین ویرایش مدل‌های معتبر سایر کشورهای جهان نیز یادگیری صورت پذیرد.

توجه عمیق به فرهنگ تعالی سازمانی که طی سال‌های گذشته در سازمان‌های کشورمان توسعه یافته است و تکیه بر چالش‌ها و توانمندی‌های سازمان‌های ایرانی و در نظر داشتن رویکردها و سیاست‌های ملی تاثیرگذار بر توسعه مدیریت در کشور، از جمله دیگر موضوعاتی است که پایه‌های اصلی تدوین ویرایش 1400 را تشکیل داده‌اند.

برنامه تدوین این ویرایش از ماه‌های آخر سال 1398 آغاز شد و در طول سال 1399 با جدیت و به طور مستمر و پیگیر تداوم یافت و اعضاء کمیته علمی جایزه ملی تعالی سازمانی سعی و کوشش وافری را برای این منظور به عمل آورده و با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، به تدوین ویرایش جدید  الگوی تعالی سازمانی اهتمام ورزیده‌اند. این مدل پس از طی مراحل مختلف تدوین، روز پنجم اسفندماه 1399 در هجدهمین همایش تعالی سازمانی رونمایی شد.

ضمن تقدیر از تمامی اعضاء کمیته علمی جایزه ملی تعالی سازمانی، لازم است از اعضایی که بیشترین مشارکت فعال و اثربخش را در تدوین ویرایش 1400 داشته اند، آقایان(به ترتیب حروف الفبا): علی اصغر آزادی، مرتضی اخوان خرازی، عابدین اسماعیل‌پور، الهویردی تقوی، علی تقی‌زاده هرات، جعفر جنامی نیا، هوشنگ رستمیان، سعید روحانی ملک، مرتضی روغنی، نیما زاهدی، منوچهر نجمی و سید مسعود همایونفر به طور ویژه تقدیر بعمل آید. این عزیزان با بکارگیری تمامی توانمندی‌های خود، ضمن بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و پیشنهادهای جمع کثیری از ارزیابان، مدیران تعالی سازمانی، مدیران ارشد سازمان‌های برتر و اعضاء ارکان جایزه ملی تعالی سازمانی که ذینفعان اصلی این جایزه ملی به شمار می‌روند، تلاش کرده‌اند تا ویرایش 1400 نیازها و انتظارات سازمان‌های کشورمان را برای حرکت در مسیر تعالی سازمانی برآورده سازد.

امید است که معرفی ویرایش 1400 الگوی تعالی سازمانی، بیش از پیش موجب گسترش فرهنگ تعالی سازمانی و استقرار گسترده این الگو در سازمان‌های کشورمان شود و این امر به سهم خود، مسیر رشد و توسعه همه جانبه برای دستیابی به عزت، سربلندی و خوشبختی مردم عزیز کشورمان را هموارتر سازد.

 

 

مركز تعالی سازمانی

                                                                                                                                    بهار 1400


 مركز تعالي سازماني در راستاي مسؤوليت اجتماعي خود،  فايل الكترونيكي حاوي متن كامل الگوي تعالي سازماني – ويرايش 1400 را به طور رايگان در اختيار كليه سازمان‌ها، ارزيابان و افراد علاقمند قرار داده است:


الگوی تعالی سازمانی ویرایش 1400