مقررات عمومی و ارکان
 

مقررات عمومی جایزه ملّی تعالی سازمانی

 

عدم افشا و محرمانه تلقی شدن مدارك

فرم‌های اطلاعاتی متقاضيان، نوشته‌ها و هر گونه اطلاعات ديگري از جمله امتيازات آنها در ضمن فرایند ارزيابي توسط مرکز تعالی سازمانی افشا نخواهد شد. دسترسي به اين اطلاعات براي كساني كه مستقيماً در ارزيابي و فرایندهاي اجرايي نقش دارند و محققاني كه توسط مرکز تعالی سازمانی مشغول به كار هستند، آزاد است. بدين روي تمامي كساني كه امكان دستيابي و رؤيت اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی را دارند، "موافقتنامه رازداري“ را امضاء مي‌كنند و متعهد مي‌شوند كه هيچ‌گونه اطلاعاتي را بدون اجازه رسمي از مالك اطلاعات به هيچ نحو منتشرنکرده و تنها برای انجام مراحل ارزیابی مورد استفاده قرار دهند.

در صورتی که بخشی از اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی محرمانه یا طبقه‌بندی شده تلقی می‌شود، مرکز تعالی سازمانی ضمن تلاش برای عدم افشای اطلاعات، مسئولیتی در قبال حفظ محرمانگی آنها نخواهد داشت.​

 

حق عدم پذیرش متقاضیان از سوی دبیرخانه

مرکز تعالی سازمانی می‌تواند درخواست متقاضياني را كه الزامات دامنه شمول و شرایط ذكر شده برای سطوح مختلف جایزه ملّی تعالی سازمانی را رعایت نکرده باشند، برای رفع اشکالات و مغایرت‌های موجود، به آنها عودت دهد.

 

تجدید نظر خواهی

فرایند ارزيابي در جايزه ملّي تعالي سازماني بر اساس دستورالعمل‌ها، مقررات و الزاماتي كه در "راهنماي متقاضيان جايزه ملّي تعالي سازماني" درج شده است، صورت مي‌گيرد و پس از ارسال اظهارنامه، انتخاب ارزيابان، ارزيابي انفرادي، ارزیابی تيمي، بازديد از محل و اجماع، پیشنهاد تيم ارزيابي به مرکز تعالی سازمانی اعلام و توسط ارکان جایزه نهایی می‌شود.

متقاضيان جايزه با آگاهي از اين فرایند در جايزه ملّی حضور يافته و نتيجه نهايي و سطح تعالی براي آنها قابل قبول خواهد بود و هيچگونه اعتراضي در این خصوص پذيرفته نخواهد شد و امکان ارزیابی دوباره در آن دوره به هیچ عنوان وجود ندارد.

 

مرجع رسمی پاسخگویی به سؤالات و تقاضاها

مرکز تعالی سازمانی  مرجع رسمی پاسخگویی به كلیه سؤالات و تقاضاهای واصله است.

 

هزینه‌های فرآیند ارزیابی

هزينه‌هاي مربوط به فرایند اعطای جایزه ملّی تعالی سازمانی در هر سال، بر اساس تعرفه‌هايي است كه از جانب مرکز تعالی سازمانی اعلام مي‌شود.

لازم به ذکر است کلیه هزينه‌هاي اياب و ذهاب، اقامت و پذیرایی ارزيابان مربوط به بازديد از محل، به عهده سازمان متقاضي خواهد بود.

همچنین، لازم به یادآوری است که در صورت انصراف سازمان از حضور در فرایند ارزیابی پس از تعیین تیم ارزیابی توسط مرکز تعالی سازمانی، هیچگونه هزینه ای برگشت داده نخواهد شد.

 

اركان جايزه

 

در این فرآیند مجموعه ای از نیروهای کارشناس و متخصص سیستمهای مدیریتی گرد هم می آیند و همکاری این مجموعه در قالب کمیته های مختلف ارکان جایزه، تیمهای ارزیابی، دبیرخانه جایزه ملّی تعالی سازمانی و حمایت و همراهی سازمانها بزرگ صنعتی، دستگاهها، انجمنهای تخصصی و مجامع بزرگ صنعتی است.

 

الف) شورای راهبری

شورای راهبری باحضور مدیران و نمایندگان دستگاه‌ها و انجمن‌های تخصصی اعم از دولتی و خصوصی تشكیل می شود.

ب) کمیته علمی

كمیته علمی مركب از 21 نفر است كه در آن افرادی از ارزیابان ارشد، اساتید دانشگاه، مدیران با تجربه و صاحب نظران مرتبط با موضوع جایزه حضور خواهند یافت.

ج) کمیته داوری

كمیته داوری مركب از 7 نفر از بین افراد خوش نام، مدیران و متخصصان دارای تحصیلات دانشگاهی، غیر ذینفع و با سابقة مدیریت كه براساس معیارها و رویه‌های تعیین شده توسط كمیتة علمی انتخاب می‌شوند.

د) مدير جایزه

مركز تعالي سازماني که طی سال‌هاي گذشته عهده‌دار انجام مطالعات، بررسی‌ها و طراحی مدل بوده، به عنوان مدير جایزه، دبیرخانه اجرایی را تشکیل داده است.