دامنه شمول و بخش ها

همه سازمان‌ها و بنگاه‌های ایرانی كه در زمینه‌های مختلف فعالیت می‌كنند، می‌توانند متقاضی جایزه ملّی تعالی سازمانی باشند.

این جایزه به تفكیك در پنج بخش ذیل اعطا می‌شود:

1.       بخش ساخت و تولید

2.       بخش خدمات

3.       بخش سلامت

4.       بخش آموزش

5.       بخش عمومی و غیرانتفاعی

 

هر یك از بخش‌‌های پنج گانه فوق نیز می‌توانند در دو گروه "سازمان‌‌های كوچك و متوسط" و "سازمان‌های بزرگ" تقسیم‌بندی ‌شوند كه متناسب با تعداد كاركنان آنها این تقسیم‌بندی صورت می‌پذیرد.

 سازمان‌های با تعداد کارکنان 150 نفر یا بیشتر در گروه سازمان‌های بزرگ و سازمان‌های با تعداد کارکنان كمتر از 150 نفر، در گروه سازمان‌های كوچك و متوسط قرار می‌گیرند.

ملاك محاسبه تعداد كاركنان، میانگین شاغلین سازمان در سه ماهه اول دوره اعطای جایزه است.

در ادامه هر كدام از بخش‌های فوق الذكر به طور مختصر توضیح داده می‌شوند:

1. بخش ساخت و تولید

كلیه سازمان‌ها یا شعب و نمایندگی آنها كه در زمینه تولید محصول فیزیكی فعالیت كرده و محصولات تولید شده یا فرآیندهای ساخت را به فروش می‌رسانند، همچنین تولیدكنندگان محصولات كشاورزی، معدن كاوی و ساختمان‌سازی می‌توانند در این بخش از جایزه شركت كنند.

توجه: سازمان‌هایی كه در بخش ساخت و تولید قرار دارند، انتفاعی هستند. تا كنون از صنایع مختلفی مانند فولاد، خودروسازی، قطعه سازی، نیروگاهی، صنعت سیمان، صنایع پتروشیمی، پالایشگاه نفت و گاز، داروسازی، مسكن ، كاشی و سرامیك و لوازم خانگی، در جایزه حضور داشته اند.

2. بخش خدمات

كلیه سازمان‌ها یا شعب و نمایندگی آنها كه در زمینه فروش خدمات فعالیت می‌کنند، می‌توانند در این بخش از جایزه شركت كنند.

توجه: سازمان‌هایی كه در بخش خدمات قرار دارند، انتفاعی هستند. تا كنون از صنایع مختلفی مانند بانك، بیمه، خدمات مهندسی، خدمات پیمانكاری، موسسات حسابرسی، خدمات ICT، شركت گاز، فروشگاه های زنجیره ای، صنعت آب و فاضلاب، در جایزه حضور داشته اند.

3. بخش سلامت

شركت‌كنندگان در این بخش از جایزه عبارتند از سازمان‌هایی كه در ارائه خدمات طبی، جراحی و بهداشت و درمان مستقیماً با افراد سر و كار دارند، اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی، عمومی، خصوصی، دولتی و نیز برخی از شعب یا نمایندگی سازمان‌ها می‌توانند در این بخش از جایزه شركت كنند.

تا كنون تعداد قابل توجهی از بیمارستان ها و مراكز درمانی در جایزه حضور داشته اند.

4. بخش آموزش

شركت‌كنندگان در این بخش از جایزه عبارتند از سازمان‌هایی كه خدمات آموزشی را در كل كشور ارائه می‌كنند، اعم از سازمان‌های انتفاعی و غیر انتفاعی، عمومی، خصوصی، دولتی و نیز برخی از شعب یا نمایندگی آنها می‌توانند در این بخش از جایزه شركت كنند.

5. بخش عمومی

كلیه سازمان‌های عمومی دولتی و غیر دولتی و شعب یا نمایندگی آنها می‌توانند در این بخش از جایزه شرکت کنند.

توجه: سازمان‌هایی كه در بخش عمومی قرار دارند، غیر انتفاعی هستند. تا كنون از نیروهای انتظامی، استانداری، جهاد كشاورزی، در این جایزه حضور داشته اند.