همایش تعالی سازمانی


فرم ثبت نام در پانزدهمین همایش تعالی سازمانی - 7 اسفند 1396


همایش تعالی سازمانی

از سال 1382 و به صورت هر ساله همایشی با عنوان "همایش تعالی سازمانی" در اسفندماه برگزار می‌شود كه برندگان جایزه ملّی تعالی سازمانی نیز در آن معرفی و تقدیر می‌شوند.

این همایش بزرگترین همایش در نوع خود در كشور است و مدیران و كارشناسان زیادی در آن حضور می‌یابند.


برندگان سطوح تعالی در چهاردهمین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی


ویژه نامه دنیای اقتصاد - جایزه ملی تعالی سازمانی


فایل سخنرانی های همایش تعالی سازمانی

سخنراني آقاي دکتر معظمی - چهاردهمین همایش تعالی سازمانی.pdf

سخنرانی دکتر محمدی - چهاردهمین همایش تعالی سازمانی.pdf

گزارش عملکرد تعالی سازمانی در سال 1395- دکتر مهدی اسماعیلی رخ.pdf


بازتاب خبری چهاردهمین همایش تعالی سازمانی در سال 1395

اخبار چهاردهمین همایش تعالی سازمانی در شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران

گزارش روزنامه گسترش صنعت از چهاردهمین همایش تعالی سازمانی

گفتگوی روزنامه "گسترش صنعت" با مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی درباره تعالی سازمانی


ویژه نامه

ویژه نامه همایش تعالی سازمانی سال 1395

ویژه نامه جایزه ملی تعالی سازمانی سال 1394