تماس با ما
آدرس مركز تعالی سازمانی
تهران ، بزرگراه همت، خیابان شیخ بهایی جنوبی، خیابان ایران شناسی، شهرک والفجر، خیابان نهم، پلاك 6

نمابر : 88604211

کدپستی: 1437834334

ایمیل : Iranaward@imi.ir

 ​
  
  
  
  
  
زهرا احدی88604222-4082iranaward@imi.ir88604332مسوول اجرایی جایزه ملی تعالی سازمانی
آرزو موسوی88604222-4252a.mousavi@imi.ir88604331کارشناس آموزش و توانمند سازی
محترم السادات ریاضت88604222-4140iranaward@imi.ir88604332کارمند جایزه
مهشید التماسی88604222-4142iranaward@imi.irکارشناس مرکز تعالی سازمانی