نحوه ثبت نام

نحوه ثبت نام

​​​​​​​​​​​​​

 • زمانبندی اعطای جایزه
 • فرم ها و اظهارنامه های تعالی
 • هزینه تقاضا
 
برنامه زمانی 1400

مهم: در صورت ثبت نام تا پایان خرداد ماه هزینه ثبت نام به قیمت سال 99خواهد بود.

جايزه ملّی تعالي سازماني، بر اساس ارزيابي عملكرد و با توجه به ميزان استقرار نظام هاي مديريتي، نگاه سيستمي و جامع به تمام فعاليت‌هاي سازمان داشته و به سازمان هاي برتر ايراني كه حائز شرايط بوده و به حد نصاب‌هاي تعيين شده دست يابند، بطور سالانه اعطاء مي‌شود.

ارزيابي بر اساس معيارهاي الگوی تعالي سازماني صورت مي‌پذيرد. اين الگو تمامي زواياي سازمان‌ها را در نظر گرفته و رويكردها و نتايج را بطور متوازن مورد ارزيابي قرار می‌دهد.. كلّيه سازمان‌هاي كشورمان در يكي از پنج بخش زير متناسب با نوع فعاليت خود مي‌توانند متقاضی جایزه ملّی تعالی سازمانی باشند:

 • ساخت و توليد
 • خدمات
 • سلامت
 • آموزش
 • عمومي ( غير انتفاعي)

جايزه تعالي سازماني داراي سه سطح متمايز است كه تقاضا براي هر كدام از اين سطوح مستلزم رعايت و دارا بودن شرايط خاص آن سطح است:

 • سطح گواهي تعهد به تعالي
 • سطح تقديرنامه براي تعالي
 • سطح تنديس ها

سازمان‌ها به منظور حضور در جایزه ملّی تعالی سازمانی بایستی آمادگی‌های لازم را کسب کنند. این امر چندین  ماه زمان لازم دارد و لذا بایستی در ماه‌های انتهایی هر سال برای حضور در جایزه ملّی تعالی سازمانی در سال آتی برنامه‌ریزی شده و منابع لازم در برنامه و بودجه لحاظ شود.

برای سطح تندیس‌ها، سازمان‌های متقاضی ملزم به رعایت برنامه زمانی ذیل هستند:

  
  
  
1
انتشار برنامه زمانی جایزه ملّی تعالی سازمانی سال 1400زمستان 1399
2
فراخوان متقاضیانزمستان 1399
3
همایش تعالی سازمانی و معرفی سازمان‌های برتر 13995 اسفند 99
4
فراخوان و ثبت نام ارزیابانبهار و تابستان 1400
5
سمینارهای ترویجی و آموزش عمومی برای سازمان‌های متقاضیبهار و تابستان 1400
6
دوره‌های آموزشی پروزش متخصصان تعالی سازمانی و ارزیابانبهار و تابستان 1400
7
دوره‌های بازآموزی و ارتقای دانش ارزیابانبهار، تابستان و پاییز 1400
8
ثبت نام متقاضایان سطح تندیس‌هاتا 31 مرداد 1400
9
آخرین مهلت ارسال اظهارنامه متقاضیان سطح تندیس‌هاشنبه10  مهر 1400
10
انتخاب ارزیابان و تشکیل تیم های ارزیابی17مهر 1400
11
دعوت ارزیابان منتخب و کنترل تضاد منافع18 تا 21 مهر 1400
12
ارزیابی انفرادی1 تا 15 آبان 1400
13
ارزیابی تیمی19 و 20 آبان 1400
14
بازدید از محل سازمان‌های متقاضیاز 22 آبان تا 27آذر 1400
15
ارسال گزارش بازخورداز 18دی تا انتهای سال 1400
16
همایش تعالی سازمانی و معرفی سازمان‌های برتر 1400اسفند 1400
 • برای متقاضیان دریافت سطوح "تقدیرنامه برای تعالی" و "گواهی تعهد به تعالی" محدودیت زمانی وجود ندارد و می‌توانند در هر زمان در طی سال 1400، درخواست خود را به جایزه ملی تعالی سازمانی ارسال نمایند و مرکز تعالی سازمانی پس از انجام بررسی‌های لازم زمان ارزیابی و بازدید از محل را با متقاضی هماهنگ خواهد کرد.
 • سازمان‌های متقاضی این دو سطح که علاقمند به اعلام نتیجه ارزیابی خود در همایش تعالی سازمانی (اسفند ماه 1400) هستند باید اظهار نامه خود را در مهلت‌های ذیل برای دبیرخانه ارسال نمایند.

سطح تقدیر نامه برای تعالی تا 15 آبان ماه 1400

سطح گواهی تعهد به تعالی تا 15 آذر ماه 1400

 • پیشنهاد می‌شود متقاضیان سطوح  "تقدیرنامه برای تعالی" و "گواهی تعهد به تعالی" طوری برنامه‌ریزی نمایند، که با توجه به فشردگی برنامه‌های ارزیابی در نیمه دوم سال، اظهارنامه خود را در بهار یا تابستان سال1400 در اختیار مرکز تعالی سازمانی قرار دهند.

 متقاضیان جایزه باید همه ساله نسبت به ثبت نام اقدام نمایند و پس از ثبت نام و در مهلت مقرر، اظهارنامه تعالی سازمان خود را طبق قالب تعریف شده در هر سطح به دبیرخانه جایزه ارسال کنند. تیم‌هایی برای ارزیابی هر سازمان از سوی دبیرخانه جایزه تشكیل می‌شود. سپس ارزیابی انفرادی و تیمی اظهارنامه توسط تیم ارزیابی صورت می‌گیرد و متعاقب آن ارزیابی در محل سازمان متقاضی انجام خواهد شد. در نهایت و در صورت كسب شرایط  و حد نصاب‌های تعیین شده، سازمان متقاضی، متناسب با امتیاز كسب شده، موفق به دریافت یكی از سطوح تعالی (تندیس، تقدیرنامه یا گواهینامه) خواهد شد.  

فرم  تقاضا و ثبت نام در جایزه ملی تعالی سازمانی در لینک ذیل قابل دسترسی است. 

فرم تقاضا و ثبت نام در جایزه ملی تعالی سازمانی در سال 1400

راهنمای متقاضیان(جدید)


نکاتی در خصوص نحوه آمادگی و حضور در جایزه ملّی تعالی سازمانی

بیش از یک دهه است که تعالی سازمانی در کشورمان با محوریت جایزه ملّی تعالی سازمانی حرکت خود را آغازکرده و به برنامه ای وسیع در سطح ملّی برای توسعه مدیریت در کشور تبدیل شده است و تاثیرات عمیقی بر سازمان‌های ایرانی در جهت ارتقای کیفیت و عملکرد داشته است.

سازمان‌ها به منظور حضور در جایزه ملّی تعالی سازمانی بایستی آمادگی‌های لازم را کسب کنند. این​ امر چندین ماه زمان لازم دارد و لذا بایستی در ماه‌های انتهایی هر سال برای حضور در جایزه ملّی تعالی سازمانی در سال آتی برنامه ریزی شده و منافع لازم در برنامه و بودجه لحاظ شود.

در اولین گام برای ثبت‌نام، بایستی یکی از سطوح "تقدیرنامه برای تعالی" و "گواهی تعهد به تعالی" و یا  "تندیس" را که متناسب با شرایط سازمان شماست انتخاب نمایید.

پیشنهاد می‌شود سازمان‌هایی که در گام‌های نخستین مسیر تعالی سازمانی هستند در سطح "گواهی تعهد به تعالی" ثبت نام نمایند که الزامان آن در کوتاه مدت نیز محقق می‌شود.

در صورتی که از قبل آمادگی‌های لازم (نظیر برگزاری آموزش‌ها، انجام خودارزیابی، اجرای برنامه‌های بهبود و تدوین اظهارنامه) را کسب کرده‌اید، متناسب با الزامات مطرح شده در راهنمای متقاضیان، می‌توانید در سطح "تقدیرنامه برای تعالی" یا "تندیس" ثبت نام کنید.

برنامه پیشنهادی ذیل می‌تواند جهت حضور در جایزه ملّی تعالی سازمانی به شما کمک کند:

  برای مدیران سازمان‌ها و شرکت‌ها این امکان وجود دارد که با حضور در همایش تعالی سازمانی در اسفند ماه هر سال؛ با مراسم اعطای جایزه ملّی تعالی سازمانی، رویه‌های جایزه و تجارب موفق سازمان‌های برتر آشنا شوند.
 •  همایش تعالی سازمانی هر ساله میزبان بیش از 1000 نفر از مدیران و کارشناسان سازمان‌های مختلف کشور و مدیران و مسوولان ارشد کشور می‌باشد و در فضایی تعاملی، به معرفی سازمان‌های برتر تجارب موفق و طرح مسائل و چالش‌های فراوری سازمان‌ها می‌پردازد که این امر، همایش تعالی سازمانی را به نشستی متمایز و مورد توجه وافر مدیران تبدیل نموده است.
 • اطلاعات تکمیلی در خصوص جایزه ملّی و همایش تعالی سازمانی، دوره‌های آموزشی تخصصی، الزامات وشرایط حضور در سطوح مختلف تعالی، نحوه ثبت نام در همایش تعالی سازمانی و بسیاری اطلاعات دیگر از طریق سایت اینترنتی جایزه ملّی به نشانی iranaward.imi.ir  قابل دسترسی است.
 •  

  اظهارنامه تعالی

  اظهارنامه تعالی گزارشی مكتوب و رسمی است كه سازمان متقاضی جایزه، در خصوص وضعیت خود در قبال انتظارات مدل تعالی سازمانی تهیه می‌كند و در اختیار دبیرخانه و تیم‌های ارزیابی قرار می‌دهد. برخی از متقاضیان در تهیه اظهارنامه صرفا بر تهیه ”بهترین“ اظهارنامه ممكن تمركز می‌كنند. اما پرداختن به كاربردهایی كه اظهارنامه در كل فرایند، برای برنامه‌ریزی‌های پیش رو و ایجاد تصویری جامع از سازمان دارد نیز اهمیت دارد. كاربردهای مختلفی كه اظهارنامه می‌تواند ایفا كند به قرار زیر است:

  • اولین گام برای ارزیابی دقیق
  • امكان ایجاد یك تصور و زمینه ذهنی خوب و همراه كردن ارزیابان
  • پایه‌ای برای دریافتن نکات برجسته و موارد مورد بررسی در بازدید از محل
  • بخشی از خودارزیابی سازمان متقاضی
  • به عنوان منبع اطلاعاتی از بهترین تجارب سازمان‌


  اظهارنامه برای درخواست تندیس

  برای شركت در فرآیند كسب تندیس‌ها لازم است تا اظهارنامه‌ای كه بیانگر وضعیت سازمان در قبال هر یك از معیارهای مدل تعالی سازمانی می‌باشد، تدوین شده و ارائه شود.

  شرکت ها در سطح تندیس ها از سال 99 به بعد می بایست به روش 94+ نسبت به تهیه اظهارنامه اقدام نمایند.

  اظهارنامه به روش 94+:

   اظهارنامۀ سازمان‌های متقاضی سطح تندیس که به روش 94+ تدوین می‌شود، حداکثر دارای 75 صفحه است که از سه بخش به شرح زیر تشکیل می‌گردد:

  الف) اطلاعات کلیدی این بخش که حداکثر در 15 صفحه تدوین می‌شود، در برگیرندۀ اهداف استراتژیک، تشریح فضای سازمان و فعالیّت‌های آن، چالش‌های استراتژیک، محیط رقابتی، ارتباط با ذینفعان و نظام‌های مدیریتی سازمان است.

  ب) توانمندسازها- این بخش که حداکثر در 35 صفحه تنظیم می‌شود، رویکردهای کلیدی سازمان را که به منظور دستیابی به اهداف استراتژیک بکار گرفته می‌شوند، در قالب جداول معرفی و ارائه می‌کند.

  ج) نتایج- بخش نتایج که حداکثر در 30 صفحه و در قالب نمودار ارائه می‌شود، به مهم‌ترین نتایج بدست آمده از اجرای رویکردهای سازمان و نحوۀ بهبود نتایج و پیشرفت مؤثر آنها در راستای اهداف استراتژیک سازمان می‌پردازد.

   

  توجه: مجموع صفحات تنظیم شده برای سه بخش فوق نباید از 75 صفحه بیشتر شود، لذا سازمان‌ها می‌توانند ضمن رعایت حداکثرهای تعیین شده، تعداد صفحات مربوط به هر بخش را متناسب با حجم اطلاعات مرتبط تنظیم نمایند.

   

  مشخصات ظاهری اظهارنامه باید به شرح ذیل باشد:

  فونت:      Lotus-, Nazanin - , Roya - , Mitra                                                                                                                                                              حداقل فاصله ها(cm)

  نرم افزار:                 Microsoft Word                                                                                                                                                                                فاصله خطوط متن و جدول ها : 0.9 

  حداقل اندازه حروف:                                                                                                                                                                                                                 حاشیه سمت راست:   3.5               

  عناوین اصلی       14                                                                                                                                                                                                                     حاشیه سمت چپ: 2.5

  عناوین فرعی     13                                                                                                                                                                                                                       حاشیه بالا: 2.5

  متن                         11                                                                                                                                                                                                                       حاشیه پایین: 1.2

  جدول ها               10

  الگوی تعالی سازمانی، چهارچوب جامعی است که می‌تواند به ساختار کلّی اظهارنامه شکل بدهد، امّا سازمان‌ها باید توجه داشته باشند که بکارگیری الگوی تعالی سازمانی برای تدوین اظهارنامه براساس روش 94+ نباید باعث شود که از اهمیت تمرکز بر محورهای استراتژیک سازمان و تبیین جهت گیری‌ها و برنامه های استراتژیک کاسته شود. متقاضیان سطح تندیس‌ها، ضمن توجه به موضوعاتی که از اهمیّت بیشتری برخوردارند، باید بهترین تجارب خود را نیز که توسط دیگر سازمان‌ها قابل الگوبرداری است، معرفی نمایند.

  علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد روش 94+ ، به کتاب "گزارش تعالی، راهنمای تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی بر اساس دو روش 82 و 94+" مراجعه، یا در دوره‌های آموزشی که برای همین منظور توسط مرکز تعالی سازمانی برگزار می‌شود، شرکت فرمایند.

  توضیحات تکمیلی در خصوص روش 94+ در سطح تندیس

  نحوه ارسال اظهارنامه:

  با توجه به جلوگیری از شیوع ویروس کرونا فایل اظهارنامه در اختیار مرکز تعالی سازمانی قرار خواهد گرفت و نیازی به ارسال نسخه فیزیکی نمی باشد.

  اظهارنامه سطح تندیس در قالب فایل pdf و حداکثر حجم فایل 15 مگابایت  و  شامل: جلد، فرم ثبت نام، فهرست، متن اظهارنامه و ضمائم و پیوست ها می باشد.

  نام گذاری فایل: اظهارنامه شرکت ...-سطح-سال


   یادآوری مهم:
  لازم به ذكر است اضافه بر تعداد صفحات تعیین شده، هیچ اطلاعات دیگری مورد بررسی و ارزیابی قرار نمی‌گیرد، دبیرخانه حق رد و عدم پذیرش اظهارنامه‌هایی كه مغایر با ضوابط مذكور تنظیم شده باشند را دارد.

   

  اظهارنامه برای درخواست تقدیرنامه برای تعالی


  با توجه به استقرار روش ارزیابی +94 (به اضافه ی نود و چهار) در سطح تقدیرنامه از سال 1396 سازمان ها فقط به صورت زیر می توانند اظهارنامه خود را تهیه نمایند:

  یادآوری مهم:
  لازم به ذكر است اضافه بر تعداد صفحات تعیین شده، هیچ اطلاعات دیگری مورد بررسی و ارزیابی قرار نمی‌گیرد، دبیرخانه حق رد و عدم پذیرش اظهارنامه‌هایی كه مغایر با ضوابط مذكور تنظیم شده باشند را دارد.
   

   اظهارنامه +94
   
  اظهارنامه +94 در سطح تقدیرنامه برای تعالی، حداکثر 51 صفحه (شامل 3 بخش زیر) خواهد داشت :
   
  1-     بخش اطلاعات كليدي: اين بخش اهداف استراتژيك، فضای سازمان و محيط عملياتي، چالش‌های استراتژیک، محیط رقابتی، ارتباطات با ذي‌نفعان و نظام‌های مدیریتی را ارائه مي‌كند (در حداکثر 10 صفحه).
  2-     بخش توانمندسازها: اين بخش رويكردهاي كليدي اتخاذ شده توسط سازمان به منظور دستيابي به اهداف استراتژيك را، در قالب جدول، ارائه مي‌كند (در حداکثر 20 صفحه).
  3-     بخش نتايج: اين بخش نگاهي كلي به نتايج بدست آمده توسط سازمان دارد و نحوه ارتقاي نتايج و پيشرفت موثر آن‌ها را در راستاي هدف‌هاي استراتژيك‌شان، در قالب نمودار، نشان مي‌دهد (در حداکثر 20 صفحه).
   4- تعریف واژه‌های خاص و تخصصی (در یك صفحه)

  نکات مهم :

  •     تعداد صفحات اظهارنامه +94 در سطح تقدیرنامه، حداکثر 51 صفحه A4 است، با توجه به اینکه مجموع سقف صفحات در سه بخش فوق، 51صفحه است، این امکان برای سازمان‌ها وجود دارد که به تناسب نیاز خود، صفحات هر بخش را به نحوی تنظیم نمایند که مجموع صفحات بیش از 51 صفحه نشود.
  •     مشخصات ظاهری اظهارنامه باید مطابق جدول فوق برای تندیس ها باشد.

  نحوه ارسال اظهارنامه:

  با توجه به جلوگیری از شیوع ویروس کرونا فایل اظهارنامه در اختیار مرکز تعالی سازمانی قرار خواهد گرفت و نیازی به ارسال نسخه فیزیکی نمی باشد.

  اظهارنامه سطح تقدیرنامه برای تعالی در قالب فایل pdf و حداکثر حجم فایل 15 مگابایت  و  شامل: جلد، فرم ثبت نام، فهرست، متن اظهارنامه و ضمائم و پیوست ها می باشد.

  نام گذاری فایل: اظهارنامه شرکت ...-سطح-سال


  اطلاعات تکمیلی در خصوص روش ارزیابی +94


  اظهارنامه برای درخواست گواهینامه

  متقاضیان گواهینامه در صورت داشتن شرایط فوق، همزمان با ثبت نام و تكمیل فرم‌های مربوطه، گزارشی را كه حاوی مطالب زیر است ارائه می‌كنند:
  دو صفحه نخست گزارش به معرفی سازمان، برنامه‌های آموزشی و كسب آشنایی با مدل تعالی سازمانی می‌پردازد.
  حداكثر دو صفحه، برنامه‌ریزی‌های اصلی برای استقرار مدل و آنچه به عنوان خود ارزیابی به اجرا گذاشته است و شامل برنامه زمانی، روش و حوزه تحت پوشش می‌شود، را تشریح می‌كند.
  حداكثر در دو صفحه لیست برنامه‌های بهبود را كه نتیجه خود ارزیابی است ارائه می‌كند.
  حداكثر در نه صفحه به ارائه گزارش سه پروژه عمده از برنامه‌های بهبود كه در سازمان در حال اجرا است و بر اساس عناصر چهارگانه منطق ارزیابی (نتایج، رویكرد، جاری سازی، ارزیابی و اصلاح) تنظیم شده است، می‌پردازد.
   

  نحوه ارسال اظهارنامه:

  با توجه به جلوگیری از شیوع ویروس کرونا فایل اظهارنامه در اختیار مرکز تعالی سازمانی قرار خواهد گرفت و نیازی به ارسال نسخه فیزیکی نمی باشد.

  اظهارنامه سطح گواهی تعهد به تعالی در قالب فایل pdf و حداکثر حجم فایل 5 مگابایت  و  شامل: جلد، فرم ثبت نام، فهرست، متن اظهارنامه و ضمائم و پیوست ها می باشد.

  نام گذاری فایل: اظهارنامه شرکت ...-سطح-سال
   
  مشخصات ظاهری گزارش برای گواهی‌نامه، مطابق با جدولی است كه برای اظهارنامه سطح تندیس تعیین شده است.
   
  متقاضیان دریافت گواهی تعهد به تعالی، در صورتی كه توسط تیم ارزیابی حائز شرایط دریافت گواهی تعهد به تعالی شناخته نشوند، گزارشی را دریافت می‌كنند كه طی یك صفحه، مهم‌ترین نكاتی را كه اجرای آنها می‌توانند سازمان را در دستیابی به این سطح كمك كنند، بر می‌شمارد.
   
  یادآوری مهم:
  لازم به ذكر است اضافه بر تعداد صفحات تعیین شده، هیچ اطلاعات دیگری مورد بررسی و ارزیابی قرار نمی‌گیرد، دبیرخانه حق رد و عدم پذیرش اظهارنامه‌هایی كه مغایر با ضوابط مذكور تنظیم شده باشند را دارد.


مبالغ اعلام شده با احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده می باشد.(مبالغ به ریال)

  
  
  
  
  
گواهی تعهد به تعالی
69,978,000
105,730,000
172220000
234,350,000
تقدیرنامه برای تعالی
209,280,000
313,920,000
392400000
531,920,000
تندیس
301,930,000
471,970,000
677980000
846,930,000