مدل تعالی سازمانی

الگوي تعالی سازمانی

 

مجموعه حاضر با عنوان " الگوی تعالی سازمانی- ویرایش 96 "، با درنظرگرفتن اسناد بالادستی کشور، نظرات و پیشنهادهای ارکان، ارزیابان و سازمان‌های متقاضی جایزه ملّی، ویرایش‌های قبلی الگوی تعالی سازمانی و مدل‌های معتبر ملّی و بین‌المللی تدوین شده است.

به منظور تدوین ویرایش 96 الگوی تعالی سازمانی سیاست‌های ذیل مد نظر بوده است:

·        در نظر گرفتن اسناد بالادستی و مقتضیات فضای کسب‌و‌کار کشور در تدوین ارزش‌ها و مفاهیم بنیادین

·        حفظ چارچوب 9 معیار و 32 زیرمعیار تعالی سازمانی و بازنویسی متن نکات راهنما

·        به‌کارگیری الگوهای بخشی و مدل‌های مرجع ملی و بین‌المللی در بازنویسی زیرمعیارها

·        شفاف‌نویسی، روان‌نویسی و ساده‌نویسی در متن زیرمعیارها و نکات راهنما

ویرایش جدید الگوی تعالی سازمانی می‌تواند كمك موثری برای مدیران سازمان‌ها و ارزیابان جایزه ملّی تعالی سازمانی باشد تا حركت سازمان‌های كشورمان را در مسیر تعالی تسهیل كنند.

امید داریم مجموعه این تلاش‌ها به توسعه مدیریت در سازمان‌ها بیانجامد كه خود توسعه كشور عزیزمان را به همراه خواهد داشت.

در این راستا سازمان مدیریت صنعتی، به عنوان متولی اجرای جایزه ملّی تعالی سازمانی، بر خود لازم می‌داند از زحمات کارگروه تدوین رویه‌های جایزه ملّی تعالی سازمانی شامل مهندس علی اصغر آزادی، مهندس مرتضی اخوان خرازی، مهندس عابدین اسماعیل‌پور، دکتر مهدی اسماعیلی‌رخ، دکتر الهوردی تقوی، دکتر علی تقی‌زاده هرات، دکتر منوچهر نجمی و مهندس سید مسعود همایونفر و همچنین همراهیهای همه اعضای کمیته علمی جایزه ملّی تعالی سازمانی، در تدوین ویرایش 96 الگوی تعالی سازمانی تقدیر و تشکر نماید.

 

 

 

 

 

 

مركز تعالی سازمانی

بهار 1396


 مركز تعالي سازماني در راستاي مسؤوليت اجتماعي خود،  فايل الكترونيكي حاوي متن كامل الگوي تعالي سازماني – ويرايش 96 را به طور رايگان در اختيار كليه سازمان‌ها، ارزيابان و افراد علاقمند قرار داده است:


الگوی تعالی سازمانی ویرایش 96