مقررات عمومی و ارکان
 

مقررات عمومی جایزه ملّی تعالی سازمانی

 

عدم افشا و محرمانه تلقی شدن مدارك

نام متقاضیان، نوشته‌ها و هر گونه اطلاعات دیگری از جمله امتیازات آنها در ضمن فرآیند ارزیابی توسط دبیرخانه جایزه محرمانه تلقی می‌شود. دسترسی به این اطلاعات برای كسانی كه مستقیماً در ارزیابی و فرآیندهای اجرایی نقش دارند و محققانی كه توسط دبیرخانه جایزه مشغول به كار هستند، آزاد است. بدین روی تمامی كسانی كه امكان دستیابی و رؤیت اظهارنامه را دارند، "موافقتنامه رازداری" را امضاء می‌كنند و متعهد می‌شوند كه هیچ‌گونه اطلاعاتی را بدون اجازه رسمی از مالك اطلاعات به هیچ نحو منتشر نكنند.

دبیرخانه جایزه تمامی فعالیت‌های لازم را برای اطمینان از عدم افشای اطلاعات متقاضیان بكار گرفته و در عین حال هیچگونه مسؤولیتی در قبال محرمانه تلقی نشدن اطلاعات از سوی ارزیابان بیرونی ندارد.

 

حق عدم پذیرش متقاضیان از سوی دبیرخانه

متقاضیانی كه شرایطشان با الزامات ذكر شده در دامنه شمول و الزامات مطابقت نداشته باشد، توسط دبیرخانه جایزه رد می‌شوند. در صورتی كه متقاضیان به تصمیم دبیرخانه اعتراض داشته باشند، می‌توانند از طریق دبیرخانه اعتراض خود را كتباً به كمیته علمی ارسال داشته و در این خصوص رأی كمیته علمی ملاك عمل قرار خواهد گرفت.

 

تجدید نظر خواهی

فرآیند ارزیابی در جایزه ملّی تعالی سازمانی بر اساس دستورالعمل‌ها، مقررات و الزاماتی كه در "راهنمای متقاضیان جایزه ملّی تعالی سازمانی" درج شده است، صورت می‌گیرد و پس از ارسال اظهارنامه، انتخاب ارزیابان، ارزیابی انفرادی، تیمی، بازدید از محل و اجماع، نتیجه تیم ارزیابی پس از طی تمامی مراحل توسط دبیرخانه اعلام شده و متقاضیان جایزه با آگاهی از این فرآیند در جایزه حضور یافته، نتیجه نهایی برای آنها قابل قبول خواهد بود و هیچگونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

متقاضیان صرفاً در صورتی كه در گزارش بازخور ارائه شده ابهاماتی وجود داشته باشد، می‌توانند از دبیرخانه جایزه ملّی درخواست كنند تا پس از هماهنگی‌های لازم، ارزیاب ارشد برای رفع ابهامات احتمالی جلسه رفع ابهام برگزار نماید.

 

مرجع رسمی پاسخگویی به سؤالات و تقاضاها

دبیرخانه جایزه ملّی تعالی سازمانی مرجع رسمی پاسخگویی به كلیه سؤالات و تقاضاهای واصله است.

 

هزینه‌های فرآیند ارزیابی

هزینه‌های مربوط به فرایند ارزیابی در سطوح مختلف تعالی در هر دوره اجرا، بر اساس تعرفه‌هایی است كه از جانب دبیرخانه جایزه اعلام می‌شود.

در صورتی كه بازدید از محل سازمان متقاضی، توسط ارزیابان اعزامی دبیرخانه صورت پذیرد، هزینه‌های ایاب و ذهاب و اقامت ارزیابان و سایر هزینه‌های مستقیم مربوط به بازدید از محل به عهده سازمان متقاضی خواهد بود.

 

اركان جايزه

 

در این فرآیند مجموعه ای از نیروهای کارشناس و متخصص سیستمهای مدیریتی گرد هم می آیند و همکاری این مجموعه در قالب کمیته های مختلف ارکان جایزه، تیمهای ارزیابی، دبیرخانه جایزه ملّی تعالی سازمانی و حمایت و همراهی سازمانها بزرگ صنعتی، دستگاهها، انجمنهای تخصصی و مجامع بزرگ صنعتی است.

 

الف) شورای راهبری

شورای راهبری باحضور مدیران و نمایندگان دستگاه‌ها و انجمن‌های تخصصی اعم از دولتی و خصوصی تشكیل می شود.

ب) کمیته علمی

كمیته علمی مركب از 21 نفر است كه در آن افرادی از ارزیابان ارشد، اساتید دانشگاه، مدیران با تجربه و صاحب نظران مرتبط با موضوع جایزه حضور خواهند یافت.

ج) کمیته داوری

كمیته داوری مركب از 7 نفر از بین افراد خوش نام، مدیران و متخصصان دارای تحصیلات دانشگاهی، غیر ذینفع و با سابقة مدیریت كه براساس معیارها و رویه‌های تعیین شده توسط كمیتة علمی انتخاب می‌شوند.

د) مدير جایزه

مركز تعالي سازماني که طی سال‌هاي گذشته عهده‌دار انجام مطالعات، بررسی‌ها و طراحی مدل بوده، به عنوان مدير جایزه، دبیرخانه اجرایی را تشکیل داده است.