تماس با ما
آدرس مركز تعالی سازمانی
تهران ، بزرگراه همت، خیابان شیخ بهایی جنوبی، خیابان ایران شناسی، خیابان نهم، پلاك 6

نمابر : 88604211

ایمیل : info@iranaward.org


  
  
  
  
  
توران توانگر88604222-4260021tavangar@imi.ir02188604270سرپرست مدیریت مرکز تعالی سازمانی
معصومه رمضانی بجدنی88604222-4252iranaward@imi.ir02188604331مسوول اجرایی جایزه ملی تعالی سازمانی
زهرا احدی88604222-3000z.ahadii@imi.ir02188604247مشاور اجرایی جایزه ملی تعالی سازمانی
مهدی آریافر88604222-4286m.ariafar@imi.ir02188604332کارمند جایزه ملی تعالی سازمانی