صفحه اصلی

 معرفی مرکز

اعتباربخشي بيمارستاني فرايند ارزشيابي سیستماتیک و تعيين اعتبار بيمارستان توسط يک نهاد نظارتی بیرونی با استفاده از استانداردهای مطلوب فرآیندی، زیرساختی و پیامدی است.

به منظور اجرای فرآیند ارزیابی اعتباربخشی، وزارت بهداشت به عنوان نهاد اعتباربخشی نیازمند استفاده از ارزیابانی است که دانش و تجربه کافی در مورد ارزیابی و اعتباربخشی را داشته باشند.

در سال 1395 ، مرکز تعالی سازمانی از طریق برگزاری جلسات مختلف با سیاستگذاران و تصمیم‌گیران در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارائه تجارب و توانمندی‌های حاصل از 14 سال اجرای جایزه ملّی تعالی سازمانی و همچنین سوابق آموزش و ارتقای ارزیابان و متخصصان تعالی سازمانی، زمینه های آغاز همکاری را فراهم نمود

 خطا

خطای جزءوب: یک کنترل جزءوب یا فرم وب بر روی این صفحه نمی‌تواند نمایش داده شود یا وارد شود. نوع PGI.SP.Sliders.Banner_Rotator_Slider.Banner_Rotator_Slider, PGI.SP.Sliders, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=988fb99c3f2b80c8 پیدا نشد یا به عنوان مطمئن ثبت نشده است. Correlation ID: 8ab1f3a0-29f2-a0e6-b2c6-4bf3f7066d28.

 آخرین خبرها