سرفصل کارگاه آموزشی مربوطه
  
برنامه و زمان‌های برگزاری
  
  
  
• هدف از این کارگاه، آشنایی فراگیران با مدل تعالی سازمانی و کلیاتی از خودارزیابی است.  • مخاطب دوره همه مدیران و کارشناسان در بخش‌های مختلف سازمان هستند.
  • ارزش‌ها و مفاهیم بنیادین تعالی سازمانی
  • تشریح معیارهای الگوی تعالی سازمانی
  • کلیاتی از منطق ارزیابی
  • کلیاتی از  روشهای خودارزیابی

کارگاه‌های تخصصی و آزمون


20


12و13تیر ماه 1398​​
23و24 مرداد ماه 1398
9,919,000
96
  
• هدف از این کارگاه، آشنایی با نحوه ارزیابی در یک سازمان و اصول تدوین اظهارنامه بر اساس الگوی تعالی سازمانی است.   • مخاطب دوره عمدتا افراد علاقمند به ارزیابی  در سطح سازمان و مدیران و کارشناسان در واحدهای تعالی سازمانی؛ طرح و برنامه، برنامه ریزی و کیفیت
  • مرور اجمالی بر معیارهای الگوی تعالی سازمانی
  • فرایند ارزیابی تعالی سازمانی در سازمان
  • تشریح منطق ارزیابی و نحوه امتیازدهی
  • اشنایی با اصول تدوین اظهارنامه تعالی (دو روش 82 و 94+)

کارگاه های تخصصی و آزمون


20


26 و 27 تیر ماه 1398
6و7 شهریور ماه 1398
9,919,000
96
  
علاقمندان به ارزیابی در جایزه ملّی تعالی سازمانی


آموزش و شبیه‌سازی ارزیابی‌های جایزه
ملّی

مهارت های ارتباطی ارزیابان جایزه
ملّیکار قبل از دوره، کارگاه، آزمون و مصاحبه

در صورت شرکت در این دوره، فرمت رزومه را دانلود نموده و پس ا زتکمیل به آدرس iranaward@imi.ir ارسال نمایید

20

9و10 مرداد ماه 1398

27و28 شهریور ماه 1398

14,715,000
96