شبکه تعالی سازمانی

شبکه تعالی سازمانی
 • معرفی شبکه و اهداف
 • عضویت در شبکه تعالی
 • حمایت از تعالی سازمانی

بيش از يك دهه است كه تعالي سازماني در كشورمان با تكيه بر جايزه ملي تعالي سازماني حركت خود را آغاز كرده و به يك حركت وسيع در سطح ملّي براي توسعه مديريت در كشور تبديل شده است و تاثيرات عميقي بر سازمان‌هاي ايراني در جهت ارتقاي كيفيت و عملكرد داشته است.
در دهه دوم از آغاز اين حركت ملّي ، نياز به مشاركت در تصميم‌گيري‌ها، تعامل بيشتر و بهره‌گيري از ظرفيت‌ها بيش از پيش احساس مي‌شود.
تحقق اين امر مستلزم ايجاد شبكه اي از ذينفعان و علاقمندان به تعالي سازماني است.
اميد كه با پيوستن شما و ديگر سازمان‌ها، مديران و كارشناسان مرتبط و تلاش جمعي در پيشبرد اهداف شبكه تعالي سازماني، بيش از پيش در اعتلاي كشورعزيزمان سهيم باشيم.

اهداف
 •   مشاركت در تصميم‌سازي و تصميم‌گيري‌هاي مرتبط با تعالي سازماني و جايزه ملّي تعالي سازماني
 • تعامل سازنده با ذينفعان كليدي در حوزه تعالي سازماني
 • هم‌افزايي و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي علمي، فني و تخصصي در حوزه تعالي سازماني
 • ايجاد فضاي لازم و شبكه اي براي تبادل تجربه هاي موفق سازمان‌ها و افراد
 • تسهيل حركت سازمان‌هاي كشور در مسير تعالي سازماني

عضويت در شبكه تعالي سازماني از طريق اعلام آمادگي اشخاص حقيقي و حقوقي و طي مرحله تاييد عضويت در مركز تعالي‌سازماني صورت مي‌پذيرد.

انواع عضويت
 •  عضويت حقوقي: كليه سازمان‌هاي ايراني علاقمند به مباحث تعالي سازماني و نظام‌هاي مديريتي كه منع قانوني براي فعاليت ندارند، مي‏توانند به عضويت حقوقي شبكه تعالي سازماني درآيند.
 • عضويت حقيقي : كليه افراد علاقمند كه داراي مدرك كارشناسي بوده و يا دانشجوي كارشناسي در رشته‌هاي مرتبط باشند مي‌توانند به عضويت حقيقي شبكه تعالي سازماني در آيند.
 دوره عضويت در شبكه تعالي سازماني يكساله است و از زمان پذيرش در كميته عضويت به مدت يكسال شمسي محاسبه مي‌شود.

ارسال فرم‌ها و مدارك ثبت نام
 فرم‌هاي عضويت در شبكه تعالي سازماني:
 • فرم عضويت اشخاص حقوقي (سازمان‌ها)

فرم عضويت اشخاص حقيقي (افراد)


مدارک مورد نياز جهت عضويت حقوقي
 • فرم تکميل شده عضويت
 • فيش واريزي
 • فايل تصويري آرم و لوگوي شرکت
 • تكميل مدارک مربوط به عضويت حقيقي (براي نماينده )
 •  نامه معرفي نماينده از بالاترين مقام شرکت
 •  يك قطعه عکس از مديرعامل شرکت
 • يك قطعه عکس از نماينده شرکت
 
مدارک مورد نياز جهت عضويت حقيقي
 • فرم تکميل شده عضويت
 • فيش واريزي
 • يك قطعه عکس
 •  کپي از آخرين مدرک تحصيلي (در صورت دانشجو بودن کپي کارت دانشجويي)
 • رزومه
ارسال فرم‌ها و مدارك ثبت نام در شبكه تعالي سازماني صرفا از طريق ارسال الكترونيكي مدارك و فرم‌ها به آدرس net@iranaward.org امكان پذير است.
 
خدمات عضويت براي اعضاي حقوقي
اعضاي حقوقي شبكه تعالي سازماني از خدمات ذيل بهره‌مند خواهند شد:
 •  اعطاي لوح گواهي عضويت يكساله در شبكه تعالي سازماني
 •  حق راي در انتخاب نماينده اركان طبق نظامنامه جايزه ملي تعالي سازماني
 •  امكان ارائه تجربيات موفق طبق رويه هاي  مركز تعالي سازماني
 •  درج نام در فهرست سازمان‌هاي عضو شبكه تعالي در ويژه نامه همايش تعالي
 •  معرفي و درج نام،‌ لوگو يا لينك در سايت جايزه ملّي تعالي سازماني
 •  ارسال نشريه الكترونيك مركز تعالي سازماني
 • يك مورد درج آگهي در نشريه الكترونيك مركز تعالي سازماني
 •  تخفيف در خريد كتاب از انتشارات سازمان مديريت صنعتي
 
خدمات عضويت براي اعضاي حقيقي
اعضاي حقيقي شبكه تعالي سازماني از خدمات ذيل بهره‌مند خواهند شد:
 •  اعطاي لوح گواهي عضويت سالانه در شبكه تعالي سازماني
 •  حق راي در انتخاب نماينده اركان طبق نظامنامه جايزه ملي تعالي سازماني
 •  ارسال نشريه الكترونيك مركز تعالي سازماني
 •  تخفيف در خريد كتاب از انتشارات سازمان مديريت صنعتي
 •  تخفيف در دوره‌هاي آموزشي و آزمون‌هاي مركز تعالي سازماني
 •  تخفيف در سمينارهاي مركز تعالي سازماني

عضویت رایگان، تخفیف و شرایط ویژه:
 • اعضاي اركان جایزه ملی تعالی سازمانی در طی دوره عضویت در آن ركن، از عضويت افتخاری شبکه تعالی سازمانی برخوردارند.
 • ارزيابان هر دوره جایزه ملی تعالی سازمانی از زمان ارسال گزارش بازخور نهايي، تا آخر دوره بعد جايزه از عضويت رايگان بهره‌مندند.
 • سازمان هایی که طبق تعرفه ها، از همایش تعالی سازمانی حمایت می کنند نیز تا پایان دوره بعد به عضویت حقوقی شبکه تعالی درمی آیند.

 افرادی که سابقه عضویت در اركان يا ارزيابي در جایزه ملی تعالی سازمانی را داشته باشند براي عضويت از 50% تخفيف برخوردارند.


سازمان‌هاي علاقمند به حمايت از حركت ملّي تعالي سازماني و همايش تعالي سازماني نيز مي‌توانند با انتخاب يكي از بسته‌هاي حمايتي طلايي، نقره‌اي يا برنزي در اين امر مشاركت نمايند.


حاميان شبكه تعالي سازماني به صورت خودكار به عضويت شبكه تعالي سازماني درمي‌آيند و از خدمات عضويت و حمايت به طور همزمان بهره‌مند خواهند شد.


 • حاميان تعالي سازماني به تناسب انتخاب نوع بسته حمايتي از تمام يا بخشي از خدمات ذيل بهره‌مند خواهند شد:
 • اعطاي لوح گواهي عضويت يكساله در شبكه تعالي سازماني
 • حق راي در انتخاب نماينده اركان طبق نظامنامه جايزه ملي تعالي سازماني
 • امكان ارائه تجربيات موفق طبق رويه هاي  مركز تعالي سازماني
 • معرفي و درج نام،‌ لوگو يا لينك در سايت جايزه ملّي تعالي سازماني
 • ارسال نشريه الكترونيك مركز تعالي سازماني
 • خدمات تبليغي در همايش تعالي سازماني  درج نام و لوگو در پوستر، بروشور و ويژه نامه همايش تعالي سازماني،‌ پخش تيزر تبليغاتي،‌ درج رپرتاژ آگهي و آگهي رنگي در ويژه نامه، اختصاص فضاي استند، چاپ نام و لوگو در پائين سن، قرار دادن بروشورهاي تبليغاتي در پكيج همايش، درج لوگو روي بنرهاي خوشامدگويي، دعوت افتخاري در همايش تعالي سازماني، قرار دادن يك ميز اختصاصي سازمان حامي در لابي سالن‌ها و اهداي لوح تقدير
 • خدمات تبليغي در انتشارات مركز تعالي سازماني
 • تخفيف در هزينه هاي ثبت نام جايزه ملي تعالي سازماني
  تخفيف در خريد كتاب از انتشارات سازمان مديريت صنعتيتخفيف در سمينارها، دوره‌هاي آموزشي و آزمون‌هاي مركز تعالي سازماني


مزايا، خدمات و هزينه‌ها