سرفصل کارگاه آموزشی مربوطه
  
برنامه و زمان‌های برگزاری
  
  
  
• هدف از این کارگاه، آشنایی فراگیران با مدل تعالی سازمانی و کلیاتی از خودارزیابی است.  • مخاطب دوره همه مدیران و کارشناسان در بخش‌های مختلف سازمان هستند.
 • ارزش‌ها و مفاهیم بنیادین تعالی سازمانی
 • تشریح معیارهای الگوی تعالی سازمانی
 • کلیاتی از منطق ارزیابی
 • کلیاتی از  روشهای خودارزیابی

کارگاه‌های تخصصی و آزمون


20


12و13تیر ماه 1398​​
23و24 مرداد ماه 1398
9,919,000
96
  
• هدف از این کارگاه، آشنایی با نحوه ارزیابی در یک سازمان و اصول تدوین اظهارنامه بر اساس الگوی تعالی سازمانی است.   • مخاطب دوره عمدتا افراد علاقمند به ارزیابی  در سطح سازمان و مدیران و کارشناسان در واحدهای تعالی سازمانی؛ طرح و برنامه، برنامه ریزی و کیفیت
 • مرور اجمالی بر معیارهای الگوی تعالی سازمانی
 • فرایند ارزیابی تعالی سازمانی در سازمان
 • تشریح منطق ارزیابی و نحوه امتیازدهی
 • اشنایی با اصول تدوین اظهارنامه تعالی (دو روش 82 و 94+)

کارگاه های تخصصی و آزمون


20


26 و 27 تیر ماه 1398
6و7 شهریور ماه 1398
9,919,000
96
  
علاقمندان به ارزیابی در جایزه ملّی تعالی سازمانی

 • آموزش و شبیه‌سازی ارزیابی‌های جایزه ملّی
 • مهارت های ارتباطی ارزیابان جایزه ملّی

کار قبل از دوره، کارگاه، آزمون و مصاحبه​


کار قبل از دوره، کارگاه، آزمون و مصاحبه

در صورت شرکت در این دوره،فرمت رزومه ​را دانلود نموده و پس ا زتکمیل به آدرس iranaward@imi.ir ارسال نمایید​​​

20

9و10 مرداد ماه 1398

27و28 شهریور ماه 1398

14,715,000
96
  
علاقمندان به ارزیابی در جایزه ملّی تعالی سازمانی

​آموزش و شبی​​ه‌سازی ارزیابی‌های جایزه ملّی

 • مهارت های ارتباطی ارزیابان جایزه ملّی

کار قبل از دوره، کارگاه، آزمون و مصاحبه

20

9 و 10 مرداد 98

27 و 28 شهریور 98

14,715,000
1,398
  
علاقمندان به ارزیابی در جایزه ملّی تعالی سازمانی

​آموزش و شبی​​ه‌سازی ارزیابی‌های جایزه ملّی

 • مهارت های ارتباطی ارزیابان جایزه ملّی

کار قبل از دوره، کارگاه، آزمون و مصاحبه

20

9 و 10 مرداد 98

27 و 28 شهریور 98

14,715,000
1,398