اجرای طرح توانمندسازی و توسعه ارزیابان اعتباربخشی بیمارستان های کشور در سازمان مدیریت صنعتی ​
ﺳﻪشنبه,15 فروردین, 1396

مرکز تعالی سازمانی" سازمان مدیریت صنعتی با همکاری معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طرح توانمندسازی و توسعه ارزیابان اعتباربخشی بیمارستان های کشور را برنامه ریزی و اجرا می کند.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی، این همکاری در قالب طراحی مدل شایستگی و برگزاری دوره و کارگاه های عمومی و تخصصی، از تاریخ 20 آذرماه در ساختمان شماره 2 سازمان مدیریت صنعتی با حضور متخصصان و کارشناسان حوزه درمان و مدیریت سلامت، آغاز شده است و تا پایان سال 95 ادامه دارد

اعتباربخشی ملّی بیمارستان‌ها با همکاری مرکز تعالی سازمانی
ﺳﻪشنبه,15 فروردین, 1396
مهندس نادر عسگری رییس اداره اعتباربخشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در چهاردهمین همایش تعالی سازمانی از همکاری نزدیک مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی قدردانی کرد. وی افزود در سال 1395 اولین دوره طرح توانمندسازی ارزیابان اعتباربخشی به اجرا درآمد که طلیعه ورود تعالی سازمانی به عرصه بهداشت کشور است و در سال های آتی ادامه و گسترش می‌یابد.
وی افزود اعتباربخشی در بیمارستان‌ها، به معنای ارزشیابی سیستماتیک به منظور ارتقا و بهبود مدیریت و خدمات ارائه شده به بیماران و سایر ذی‌نفعان است. در اجرای نسل سوم اعتبار بخشی بین دو وزارت مستقل در دولت جاری تبادل دانش و تجربه رخ داد و وزارت بهداشت از تجارب مرکز تعالی سازمان مدیریت صنعتی در عرصه تعالی بهره گرفت. از آنجائیکه مهم‌ترین و اصلی‌ترین نقش در اعتبار بخشی بیمارستانها را ارزیاب ایفا می‌کند به تجارب جایزه ملّی تعالی سازمانی در عرصه تربیت ارزیابان حرفه‌ای، اتکا شد. در طی جلسات کارشناسی فیمابین، مدل شایستگی ارزیابان اعتباربخشی بیمارستان‌ها از دو منظر توانمندی‌های تخصصی و عمومی طراحی شد و سپس از اساتید مرکز تعالی سازمانی در آموزش و مشاوره کمک گرفته شد و مراحل فراخوان، گزینش و توانمندسازی ارزیابان اعتباربخشی و متخصصان نظام‌های مدیریتی و تعالی سازمانی منطبق بر استانداردهای انجمن ایسکوآ به انجام رسید.
در این طرح مشترک از تعداد 3000 نفر متفاضی، 400 نفر موفق به ورود به مراحل آموزش‌های عمومی و تخصصی ارزیابان اعتباربخشی شدند که پس از مراحل متعدد نظیر آزمون و مصاحبه‌های تخصصی و رفتارمحور 300 نفر به عنوان ارزیاب کشوری اعتباربخشی در بیمارستان ها انتخاب شدند و تلاش شد ارزیابانی تربیت شوند که معلم کیفیت در تحول سلامت کشور باشند.
امید است با مشارکت‌ هر چه بیشتر سازمان مدیریت صنعتی و سایر سازمان‌های مجرب ایرانی و خارجی در حیطه اعتباربخشی به افق‌های روشنی در ارائه خدمات ایمن و با کیفیت برای مردم کشور عزیزمان برسیم.